MÄSSA OCH AUKTION I KARLSKRONA

Lördagen 17 okt 2015, kl 10.00-15.00