SLÄKTFORSKNING

I samarbete med

Släktforskning är jakten på en svunnen tid. Men vi åkte inte på jakt i dammiga historie-böcker.

Med modern, rationell forskning fick deltagare lära sig var och hur man letar. Vi tittade på hur vi kan gå runt problem på alternativa sätt och hur man undviker fallgropar.

Deltagare lärde sig att via databaser söka i kyrkoböcker med mera. De fick mängder av tips och råd för en strukturerad forskning.

Målet med kursen var också att få kunskaper inom den olika handstilen och lära sig metoder för att tolka dessa.


Deltagarna kunde uppleva, att Släktforskning är en fantastisk resa tillbaka i tiden, där våra egna förfäder utgör utgångspunkten och världen omkring dem växer fram. Dessutom upplevde de att släktforskning är också en bra metod för att följa det moderna samhällets framväxt ur olika perspektiv.

Manuela, Cirkelledare