ELISABETH

I samarbete med

Under våren ägde studie-cirkel om brittiska så kallade ”machin” stamps rum, döpt efter skulptören Arnold Machin vilkens porträtt av Elisabeth II blev förlaga till frimärken.


Fyra medlemmar träffades vid sex tillfällen i klubblokalen för att studera det stora antalet varianter som finns på dessa märken.

Cirkeln var mycket givande för alla deltagare och det planeras en ny studiecirkel på vinter eller våren,  troligen igen om brittiska frimärken.


Björn, Cirkelledare