SVENSKA BANDMÄRKEN  II

I samarbete med

På våren träffades vi vid 6 tillfällen för att återigen studera svenska bandmärken i samarbete med NBV.

I anknytning till förra årets studiecirkel fortsatte vi med Postemblem och Gustav V, profil vänster -  två

serier som bjuda på många olika varianter av vattenmärken, papperssorter och färger. Även plåtsprickor

försökte vi att hitta.

Som det visade sig förblev det ett större utmaning att bestämmer färgnyanser trots ett stor mängd märken

att jämföra med. Men för övrigt lyckades vi väl med klassificeringen och lärde oss en hel del om de olika

varianter som finns.


Stephan, Cirkelledare