KORVMAKERENS SOMMARKVÄLL

Cirkeldeltagare samt make och vänner


Lördagen den 13 juni 2015  kl. 17:00på Karlslund

Den 13 juni samlades 17 festdeltagare på Karlslund. Sex  Korvmakerideltagare inbjudna till den "Korvmakarens Sommarkväll" under teman "Spel o Stöd KFK".


Vart stämningen och solskenet   från början på topp. Strax förr maten startade an liten annorlunda lotteri.    Mycket gott mat och perfekt servering, gott dricka och fina bordsarrangemang uppskattades hörbart. Efter maten spelades vi roliga "Skill Spel" med avseende på korvmakeri.  Ett varmt  TACK till alla trevligare medverkande o  generösa köpare av extra lotter. Eva vann första pris: Den Fotobok "Filatus Humor".

Tack skall ni ha allesammans för en trevlig kväll i trevligt sällskap.