Karlskronafilatelistklubb

Karlskrona Filatelistklubb

1855_01
1856_01
1858_01
1863_01
1863_02
1872_01
1872_02
1877_01
1885_01
1886_01
1889_01
1891_01
1891_02
1892_01

MARKNADSFÖRING

I samarbete med

Behovet av att sprida vår verksamhet till omvärlden är stort. Dels för att få fler medlemmar, eftersom de gamla snart tagit slut, och dels för att visa våra grannar att frimärkssamlandet är roligt, lärorikt och intressant.

Styrelsen har ofta diskuterat ämnet och eftersom vår samarbetspartner NBV gärna ser att vi genomför studiecirklar i olika frågor, var det lämpligt att starta en i Marknadsföring.

Fem medlemmar från KFK och KFU samlades en kväll i december för att diskutera genomförandet. Första mötet ägnades åt idesprutning och ett 25-tal förslag noterades. Dessa grupperades och diskuterades sedan på de kommande träffarna. En del förslag hade redan provats tidigare, andra var för starkt resurskrävande, men några föll i god jord. Förslag till Rollups togs fram och visades för respektive styrelse, vilket resulterade i inköp av dessa. En hemsida på nätet för resp. klubb ska dras igång i höst www.KFK.nu för frimärksklubben. Ökat samarbete mellan KFU och KFK genom att KFK:s nyhetsbrev även går ut till KFU:s medlemmar är ytterligare ett resultat av studiecirkel. Även en ny ”Gatupratare” beställdes.

Inre marknadsföring, även kallad med-lemsvård, var också något som gruppen ansåg viktigt och kommer att uppmärk-sammas.


L-C Håkanson, cirkelledare

Copyright 2015 - 2020  © 

KONTAKTA OSS

Karlskronafilatelistklubb