I Fritiof Nilsson Piratens fotspår

I samarbete med

Att  ge deltagarna en översiktlig kunskap och insikt i Fritiof Nilsson Piratens liv och som författare och berättare.

Att läsa Piratens böcker och fördjupa kunskapen i författarskapet.

Att  avsluta studiecirkeln med en resa till Skåne i Piratens fotspår med besök i barndomens Vollsjö med Piratenmuséet, läget Kivik och sista utposten Ravlunda.


1:a studietillfället.

Omfattar åren 1895-1918.

Järnvägsstationen: Vollsjö -  Orosåren, Titanic,  Vardagsbild

Till sjöss – Han som ville skära guld på havet

Livet i Lund

Studentliv, berättaren

Litteratur: Tidningen Brokiga Blad och några tidiga berättelser från ungdomsåren.


2:a studietillfället.

Omfattar åren 1918-1936.

Tiden i Tranås och umgänget där

Författare in spe

Bombi Bitt och jag

Bock i örtagård

Bosättning i Kivik, hustru Tora

Litteratur: Böckerna Bombi Bitt och jag, Bock i örtagård och Småländsk tragedi


3:e studietillfället.

Omfattar åren 1937-1943.

Bokhandlaren som slutade bada

Historier från Färs

Livet i Kivik

Tre terminer

Litteratur: Bokhandlaren som slutade bada, Historier från Färs och Tre terminer. På detta livets smala näs och Trettiotalet – kastvindarnas tid.


4:e studietillfället.

Omfattar åren 1944-1972.

Bombi Bitt igen

Bättrade sig på sitt yttersta

Kivikskongressen 1950

Kriser på rad

De sista böckerna

Folkkär författare

Piratens kvinnor

Piraten idag

Piratensällskapet

Litteratur: Bombi Bitt och Nick Carter, Vänner emellan, Flickan med bibelspråken och Millionären och andra berättelser samt Tidspilen och På jakt.


Studieresa.

Dagsutflykt till Piratens värld med besök i Vollsjö, Kivik och Ravlunda.

Start vid Piratenmuseet med visning och information om museet och dess samlingar. Rundvandring i Vollsjö där miljö och byggnader från hans böcker visas. Avslutas med vandring till Stampabron och Pumphuset. Guide: Peter Danielsson.

Fortsatt resa till Kivik där Piratens hus och Piratenstatyn samt ljugarbänken på Hamnplan beses.

Avslutas med besök på sista utposten: gravplatsen på Ravlunda kyrkogård.


Uppgjord: 2011-03-03

Stellan Andersson.