Postkontor  i Blekinge och dess stämplar

I samarbete med

Med start måndagen 19 april kommer KFK i samarbete med NBV sydost att hålla en studiecirkel runt ovanstående tema.

Målet är att gemensamt sammanställa en utställningsram, samtidigt som kundskaperna om våra lokala postkontor och Blekinge stämplar ökar.

Deltagarna bidrar själva med vad de har av både kunskap och objekt (endast till låns, kopior går bra). Efter avsluted cirkel ska varje deltagare få en kopia av det färdiga resultatet.


Låter det spännande?  Vill du delta så finns nu en teckningslista i klubblokalen. Det är möjligt att anmäla sig fram till v.11 Cirkelledare Magnus Jönsson o kontaktperson Jan Krook.