SILLFROSSA 2015

Klubbmöte och Säsongsavslutning i traditionell stil.


Tisdagen den 24 maj 2016  kl. 19:00på Mörtsjöåsen

Inledningsvis avhölls klubbmöte enligt gängse dagordning.

Den 109.e  omgången av Vapen-fonden avslutades,  Kenth, Sven och Stellan var på plats och kunde motta sina priser.


Under en mingelpaus på verandan gjordes iordning för kvällens huvudnummer MATEN.


Enligt programmet skulle det frossas på ”Havets läckerheter” och så blev det verkligen.


Vi passade också på tillfället att tacka och hylla vår  Hedersledamot 4 Sven Engström som i november 2015 varit KFK-medlem i 50 år.


TACK till dem som bidrog till trevnaden.