SILLFROSSA 2017

Klubbmöte och Säsongsavslutning i traditionell stil.


Tisdagen den 30 maj 2017  kl. 19:00på Mörtsjöåsen

Inledningsvis avhölls klubbmöte enligt gängse dagordning.


Enligt programmet skulle det frossas på ”Havets läckerheter” och så blev det verkligen.


TACK till dem som bidrog till trevnaden.