SVENSKA BANDMÄRKEN 

I samarbete med

Under våren arrangerades studiecirkel i svenska bandmärken i samarbete med NBV. Vid sex tillfällen träffades vi i klubblokalen för att studera och lära oss om olika papperssorter, färgnyanser, gravyrvarianter och vattenmärken på bandmärken.

Med hjälp av datormikroskop och elektroniskt vattenmärkensökare kunde vi belysa de minsta detaljer på märken och senast när vi kollade för riktpunkter från olika tryckplåtar börjades prata lite skämtsamt om ”prick-filateli”.

Eftersom var och en tog med sig en hel del av sina egna frimärken fanns det mycket material att jämföra med. Vi började med stående lejon utgåvan och jobbade oss genom kungligheter som Gustav V en face, Gustaf II Adolf och Gustav Vasa fram till Postemblem. Där stannade vi mitt i för att tiden helt enkelt tog slut. Det blev därför ganska fort tydligt att studiecirkeln ska fortsätta även på hösten.


Stephan, Cirkelledare