MÄSSA OCH AUKTION I KARLSKRONA

Lördagen den 13 apr 2019, kl 10.00-15.00

Avhölls i Militärhemmet lördagen den 13 april.


Utställning på 12 ramsidor: Ulf:s Nobel samling på 6 sidor, Per-Eric's Örlogspost på 4 sidor.

KFU på 2 ramsidor.


Auktionen hölls av Göran, numera utlagd även på Samlamera vilket är till fördel för inlämnarna då objekten når ut till en betydligt större krets.

För KFU var Christian och Leif på plats.

Våra lekamliga behov blev med råge tillgodosedda genom Manuelas Catering.